Hledáte kvalitní a spolehlivý webhosting? Vyzkoušejte Český hosting.
Webhosting 1000 Kč/rok: 2GB, PHP 4 i 5, neom. subdomén a emailů, 10 databází

Seriál Regulární výrazy a Javascript

Regulární výrazy jsou mocným nástrojem JavaScriptu, který může výrazně zjednodušit a zpřehlednit kód skriptu. Nejčastěji je můžeme použít při kontrole či "parsování" vstupních dat.

Tuto sérii článků jsem napsal pro Interval.cz (odkazy se otevřou v novém okně).

Nedávno jsem se věnoval vcelku obšírně perl-compatible regulárním výrazům a jejich nasazení v PHP a nyní došlo i na JavaScript. Tentokrát se již nebudeme tolik zabývat obecným konstruováním výrazů, ale pustíme se, po krátkém úvodu, přímo do jejich praktického použití v JavaScriptu.

V předchozím článku jsme si stručně zopakovali obecné konstrukce regulárních výrazů a tak se nyní můžeme směle pustit do  postupů a metod používajících regulární výrazy přímo v JavaScriptu.

V předchozích článcích jsme se věnovali obecnému úvodu do regulárních výrazů v JavaScriptu a probrali jsme také dvě metody objektu String, sloužící k manipulaci s regulárními výrazy. V tomto článku budeme pokračovat metodami match() a split().

Metody String objektů používajících regulární výrazy jako svůj argument jsme si ukázali v předchozích dvou článcích. V tomto článku se budeme věnovat metodám RegExp objektů. V závěru se také podíváme na malé srovnání práce s regulárními výrazy v JavaScriptu a PHP.

V předešlých článcích jsme si předvedli použití různých metod pro práci s regulárními výrazy v JavaScriptu. Proč si tedy nevytvořit malou webovou aplikaci?