Hledáte kvalitní a spolehlivý webhosting? Vyzkoušejte Český hosting.
Webhosting 1000 Kč/rok: 2GB, PHP 4 i 5, neom. subdomén a emailů, 10 databází

Regulární výrazy: Regexp není zaklínadlo...

...a regulární výrazy nejsou magií.

Co je to regulární výraz?

Regulární výraz (regular expression; zkráceně regex či regexp) je speciální řetězec znaků, který představuje určitý vzor (chcete-li masku) pro textové řetězce.

Kdy se používá?

Regulární výrazy se proto nejčastěji používají ke kontrole dat zadávaných ve formulářích (například e-mailová adresa či PSČ) nebo „parsování” kódu (třeba HMTL, XML či CSV).

Regulární výrazy můžete v současné době najít téměř ve všech programovacích jazycích (C#, Java, Visual Basic .NET, Perl, PHP, Javascript aj.) a mnoha programech zvláště pro Unix/Linux. I základní znalost regulárních výrazů vám při programování může ušetřit mnoho řádků kódu (především různých „if-then-else” konstrukcí).

Druhy regulárních výrazů

Existují různé odnože regulárních výrazů – nejznámější dvě odnože jsou Perl-compatible regulání výrazy a POSIX regulární výrazy. Ačkoliv většina novějších programovacích jazyků používá regulární výrazy odvozené od jazyka Perl, drobné rozdíly v implementaci tu stále přetrvávají (například Javascript nepodporuje všechny Perl regular expressions konstrukce).

Mnoho užitečné práce obstarají i jednoduché regulární výrazy – pro vytváření složitějších výrazů se pak hodí programy pro tvorbu regulárních výrazů nebo on-line testery regulárních výrazů.