Hledáte kvalitní a spolehlivý webhosting? Vyzkoušejte Český hosting.
Webhosting 1000 Kč/rok: 2GB, PHP 4 i 5, neom. subdomén a emailů, 10 databází

Tester regulárních výrazů

Na této stránce můžete testovat všechny čtyři podstatné funkce pracující v Javascriptu s regulárními výrazy. Nápověda je k dispozici pod formulářem.

Regulární výraz
Modifikátory
Oddělovač
Náhrada
Vstup

Výstup

Akce


Nápověda

Tento tester umožnuje pracovat s regulárními výrazy pomocí metod nabízených javascriptem. Funkčnést tedy závisí na podpoře javascriptu ve vašem internetovém prohlížeči. Plná funkčnost předpokládá Javascript 1.5. Tato aplikace je určena pro uživatele znalé regulárních výrazů. Pokud si s regulárními výrazy ještě moc nerozumíte, zkuste RegExp Extractor.

Samotný regulární výraz napiště do Regulární výraz a do Modifikátory pak volitelně modifikátory i, g, m (např. jako řetězec igm). Na pořadí modifikátorů nezáleží.

Match
Najde části řetězce Vstup, které odpovídají Regulárnímu výrazu. Při použití modifikátoru g vypíše jednotlivé odpovídající řetězce oddělené pomocí řetězce Oddělovač.
Replace
Jako Výstup zobrazí původní Vstup, kde budou nahrazeny části řetězce odpovídající Regulárnímu výrazu nahrazeny Náhradou. Možno použivat zpětné reference ve tvaru $1, $2, $3 atd. pro jednotlivé subvýrazy.
Split
Rozdělí řetězec Vstup na části. Oddělovač použitý pro rozdělení na části je definován Regulárním výrazem. Jednotlivé části budou spojeny pomocí Oddělovače a takto spojený řetězec bude vrácen jako Výstup.
Exec
Výpíše řetězce odpovídající Regulárnímu výrazu pomocí dvouúrovňové indexace (jako dvourozměrné pole). První index udává pořadí nalezeného řetězce ve Vstupu. Druhý index označuje shodu se subvýrazem (pokud je použit; shoda s celým regulárním výrazem je pod indexem nula).